Stadsbestuur Halen 
OPENBAAR ONDERZOEK

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning door mevrouw Sofie Bergé


Referentie omgevingsloket:

OMV_2018110054

Referentie gemeente:

2018/00078/OP

Projectnaam omgevingsloket: 

Nolmans - Bergé

Projectnaam gemeente:

Nolmans - Bergé

Ligging:

Oude Baan 1 te 3545 Halen
Afdeling 71422, sectie B, perceel 656R7, 656S7

Contactpersoon:

Jan Vanhove

Het bestuur van Halen deelt mee dat door mevrouw Sofie Bergé, Oudestraat 125 te 3510 Hasselt een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 
  
De aanvraag heeft betrekking
op een terrein met als ligging Oude Baan 1 te 3545 Halen, en met als
kadastrale ligging Afdeling 71422, sectie B, perceel 656R7, 656S7.

Het betreft een aanvraag tot nolmans - bergé.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.
Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.
  
Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 19-11-2018 tot en met 19-12-2018.

 
De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 19-12-2018, worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst Omgeving van de stad Halen. 
  
Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket 
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de stad Halen. 
  
19-11-2018, Halen 
algemeen directeur                                                                          burgemeester 
I. Vrancken                                                                                     E. Van Roelen

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning door EDF Luminus


Referentie omgevingsloket:

OMV_2017009524

Referentie gemeente:

2017/00001/OP

Projectnaam omgevingsloket: 

Windturbineproject Halen

Projectnaam gemeente:

Windturbineproject Halen

Ligging:

Afdeling 71020, sectie A, perceel 507B, 508, 510, 514, 516, 551F, 551G, 552, 553, 554, 555.

Contactpersoon:

Jan Vanhove, Ronnie WuestenbergsHet bestuur van Halen deelt mee dat door EDF Luminus, Markiesstraat 1 te 1000 Brussel een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 
  
De aanvraag heeft betrekking
op een terrein met als kadastrale ligging Afdeling 71020, sectie A, perceel 507B, 508, 510, 514, 516, 551F, 551G, 552, 553, 554, 555.

Het betreft een aanvraag tot windturbineproject halen.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.
Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: (12.2.2°, 20.1.6.1°c)
 
Bij de aanvraag is geen milieueffectenrapport toegevoegd.
Bij de aanvraag is geen omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd.
  
Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 24-10-2018 tot en met 23-11-2018.

 
Reden openbaar onderzoek:
Toepassing van een administratieve lus, conform artikel 13 van het omgevingsvergunningendecreet, waarbij een nieuw openbaar onderzoek moet worden georganiseerd, en een tweede advies aan de gewestelijke omgevingsvergunningencommissie wordt gevraagd.

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek 23-11-2018, worden ingekeken via het omgevingsloket 
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) of op de dienst Omgeving van de stad Halen. 
  
Bezwaren of opmerkingen kan u via het omgevingsloket 
(https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) indienen of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen van de stad Halen. 
  
24-10-2018, Halen 


algemeen directeur                                                                          burgemeester 
I. Vrancken                                                                                     E. Van Roelen