14 september 2018

De zeer warme en droge zomermaanden liggen achter ons, tijd om een nieuwe evaluatie van de genomen maatregelen inzake captatie van water te maken.
 
Minder vraag vanuit de landbouw
De vraag naar oppervlaktewater vanuit de landbouw is sterk afgenomen. De meeste gewassen die extra water behoeven, zijn intussen geoogst of het groeiseizoen ervan loopt ten einde. De beschikbare hoeveelheden zijn voldoende om aan de resterende beperkte vraag te voldoen. De vereiste inspanningen om een captatieverbod te handhaven zijn niet langer nodig.
Het captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen van 27-07-2018 wordt bijgevolg opgeheven.
 
Peilen waterlopen blijven laag
De peilen van de waterlopen blijven echter laag. In Limburg is er onvoldoende regen gevallen om de grote neerslagtekorten van de voorbije maanden op te vangen. Op korte termijn is er geen verbetering in zicht. Daarom wordt er nog steeds opgeroepen tot zuinigheid en verstandig omspringen met alle bronnen van water.

Terug naar nieuwsoverzicht