Oproep kandidaten voor de Halense adviesraden

17
jan
2019

Het jaar na de gemeenteraadsverkiezingen is traditiegetrouw een drukke periode, met veel vernieuwingen en een nieuw bestuur. Ook op gebied van burgerparticipatie worden die vernieuwingen doorgevoerd, want in navolging van de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad worden ook de stedelijke adviesraden opnieuw samengesteld. Deze raden staan garant voor burgerparticipatie en vormen de schakel tussen de Halense bevolking en het stadsbestuur.

In Halen bestaan de volgende adviesraden: Bibliotheekraad, Centrumraad, Cultuurraad, Gemeentelijke Raad voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro), Gezondheidsraad, Adviesraad voor personen met een handicap, GROS, Jeugdraad, Landbouwraad, Lokaal Overleg Kinderdorp, Milieuraad, Seniorenraad, Raad voor lokale economie en Sportraad. Nieuw sinds 2017 is de Adviesraad De Panoven en vanaf 2019 wordt ook voor de eerste keer de Raad voor toerisme samengesteld.

Het lidmaatschap voor een adviesraad geldt voor de volledige beleidsperiode van 6 jaar

Ben jij een geïnteresseerde burger en wil je mee het beleid ondersteunen in een adviesraad die jij een warm hart toedraagt? Stel jezelf dan kandidaat om te zetelen in een adviesraad. Bezorg het volledig ingevulde en ondertekende aangifteformulier aan het onthaal in het stadhuis of via info@halen.be en dit voor 1 maart 2019.

Voor de Milieuraad loopt de periode van kandidaatstelling nog maar tot en met 31 januari. De eerste week van februari kan je dan komen stemmen voor de samenstelling van de raad. Alle info hierover vind je terug op de pagina van de Milieuraad.

 

Contactinformatie