Plaatselijk overleg platform (POP)

Om de hulpverlening bij zorgbehoevende patiënten aan huis optimaal te laten functioneren, kan het nodig zijn dat zowel de professionele hulpverleners (dokters, verpleegsters, kinesisten, verzorgenden, maatschappelijk assistenten, …) als de mantelzorgers (familie, buren, vrijwilligers, kennissen, …) samen overleg plegen en afspraken maken.
Wie komt er aan huis en wanneer, wat wordt er gedaan en door wie, wordt dan vastgelegd in een ‘Zorgenplan’.

Voorwaarden

Elke zorgbehoevende Halenaar die in zijn thuissituatie hulp nodig heeft, kan op deze dienst beroep doen.

Procedure

Het plan wordt opgesteld door de overlegcoördinator thuisgezondsheidszorg die kan bemiddelen tussen de patiënt en de verschillende diensten voor thuisverzorging. Op aanvraag van de hulpverleners, patiënt of familie, kan zij een overleg organiseren waarop alle aspecten van de zorg voor de patiënt besproken worden door de mensen die hem/haar verzorgen.

Contactinformatie

Contactpersonen