Ratten

Bruine ratDe rat is één van de meest voorkomende diersoorten op aarde. Ratten kan je overal aantreffen: in en nabij woningen, schuren, rioleringen, in het open veld, langs water, ...
Op het grondgebied van Halen zal je voornamelijk de bruine rat of rioolrat (Rattus norvegicus) aantreffen. Ook de zwarte rat of huisrat (Rattus rattus) wordt opnieuw in onze streken aangetroffen, voorlopig nog in mindere mate. De muskusrat (Ondatra zibethicus) komt, dankzij de efficiënte bestrijding tijdens de laatste jaren, niet meer voor in Halen.Bruine rat versus zwarte rat

De zwarte rat heeft ten opzichte van de bruine rat grotere ogen en oren. De staart van de zwarte rat is langer dan deze van een bruine rat. Als je van een dode rat de staart over de rug legt en hij komt tot over de kop van de rat is de kans groot dat het om een zwarte rat gaat.
De snuit van de zwarte rat is spitser dan die van de bruine rat en ook het lichaam is slanker.

Vergelijking bruine en zwarte ratMuskusrat

MuskusratDe muskusrat is een aan water gebonden grote rat. Het dier heeft een kop-romplengte tussen 25 en 40 centimeter met een sterke, zijdelings afgeplatte staart met een lengte van 19 tot 28 centimeter. Een muskusrat kan wel 1.700 g wegen, ongeveer vier keer zo zwaar als de bruine rat. Hij is het groter dan de bruine rat maar kleiner dan de bever. De achterpoten zijn langer dan de voorpoten en zijn voorzien van zwemvliezen tussen de tenen.

 

 

Bestrijding

Om ratten efficiënt te kunnen bestrijden is het van belang te weten welke rat je hebt gezien.
Het komt er vooral op aan om goed te observeren waar de ratten vandaan komen en waar ze naartoe vluchten. Je moet ze dus eerst observeren en hun gedrag, hun vluchtwegen, hun voedselbronnen en hun normale verplaatsingspatronen (sporen en wissels) proberen te achterhalen. In de meeste gevallen volstaat het om de continue voedselbron waarop de ratten afkomen (groenten, kippenvoer, ...) weg te halen. Indien nodig kan je ze verdelgen door gebruik van vallen en/of door gebruik van giftig lokaas.

Wettelijk gezien is het stadsbestuur enkel verplicht om een ‘rattenvanger’ in te zetten ter verdelging van de muskusrat. Door de efficiënte bestrijding tijdens de laatste jaren worden er langs wateringen in Halen geen muskusratten meer aangetroffen. Niettemin is het belangrijk om oplettend te blijven. Het is dan ook een blijvende taak van onze ‘rattenvanger’ om de nodige inspecties uit te voeren en eventuele maatregelen te nemen ter verdelging van de Muskusrat.
Inwoners dienen zelf de nodige maatregelen te nemen om de verspreiding van bruine en/of zwarte rat te voorkomen.

Eén van de manieren om ratten te vangen is een rattenval, maar er bestaan ook vele soorten rattenvergif. Het werkend bestanddeel is een bloedverdunnend middel dat pas geruime tijd na de inname door de rat begin te werken.

Wil je graag rattenvergif gebruiken bij het bestrijden van ratten, dan kan je terecht bij onze milieudienst. Klik rechts in het kader ‘Nuttige pagina’s’ op ‘Rattenvergif’ voor meer info.

Meer info over het levensgebied van de rat, hun eetgewoonten en het gebruik van rattenvallen en vergif bij bestrijding van ratten vind je in onze brochure ‘De rat’.

Meld overlast van ratten bij de milieudienst/technische dienst

Contactinformatie