Schepenwissel

5
jan
2021

Overeenkomstig het bestuursakkoord maakte gemeenteraadslid Steven Vanmechelen zijn rentree in het Halense schepencollege.

Steven Vanmechelen neemt daarmee de bevoegdheden jeugd, sport, cultuur, bibliotheek en toerisme van Thomas Dubois over. Hij voegt hieraan nog natuurontwikkeling, milieubeleid, klimaatplan en leefmilieu toe. Deze bevoegdheden zaten voordien bij Heidi Wuestenbergs. Bij de eedaflegging bedankte hij zijn voorganger voor zijn harde werk en zijn tomeloze inzet de voorbije jaren.