Stad Halen krijgt nieuwe straat ‘De Lakenhallesteeg’

3
feb
2020

Op de Markt, naast het stadhuis, bouwt de stad samen met een privépartner een zorgcampus met een mix van tijdelijke en definitieve verblijven voor hulpbehoevenden, een kindercrèche en enkele hulp- en zorgverstrekkende diensten.

Tussen de Markt en de Doelstraat komt een doorsteek en die heeft uiteraard  een naam nodig. Hiervoor werd beroep gedaan op de heemkring Oppidum Halense. Op die manier kunnen we de nieuwe, moderne zorgcampus linken aan onze geschiedenis.

Historische betekenis

De zorgcampus ligt in het verlengde van het huidige stadhuis. Het gebouw dat eraan voorafging stond hier al sinds ongeveer 1845. Het was toen tegelijkertijd gemeentehuis, schoolgebouw en onderwijzerswoning. “Nog daarvoor was hier de lakenhalle gevestigd. De stad Halen had immers op 29 mei 1385 van Johanna, hertogin van Brabant, de toestemming gekregen om een huis te verwerven 'dat een laken huus heeten sal'. Volgens de Toponymie van Halen en Loksbergen van Firmin Cleeremans uit 1927 werd dit lakenhuis verkort 'de Halle' genoemd. Vandaar ook dat de poel die hier vlakbij op de markt lag de 'Hallepoel' genoemd werd,” verklaart Karel Verelst, secretaris van de heemkring.

                                                                                                                      Zo is er ook meteen een verwijzing naar de lakennijverheid die voor de stad Halen van de 13de tot de 15de eeuw de belangrijkste economische bedrijvigheid was. Vandaar dat Lakenhallestraat, Lakenhallesteeg en Lakenhalleplein als voorstel op tafel werden gelegd. Gezien de gezelligheid die de zorgcampus wil creëren opteert de stad ervoor om de nieuwe doorsteek tot ‘Lakenhallesteeg’ te benoemen.