Deze informatie is vertrouwelijk en onderworpen aan de wet op de privacy van 08/12/1992 en de bevolkingswetgeving.

Opzoekingen in het archief van de gemeente over een periode van meer dan 100 jaar geleden kan je tijdens de openingsuren mits voorleggen van je identiteitskaart.

Wie opzoekingen wil doen in zijn of haar stamboom recenter dan 100 jaar geleden moet hiervoor een schriftelijke toelating vragen aan de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg, Thonissenlaan 75 te 3500 Hasselt.