Stemmen bij verkiezingen

Elke Belg vanaf de leeftijd van 18 jaar is verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen ook al bevindt hij/zij zich in het buitenland.

België kent verkiezingen op vijf bestuursniveaus:

  1. Europese verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Europees Parlement
  2. federale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers
  3. regionale verkiezingen: in Vlaanderen kiezen we vertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement
  4. provinciale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Provincieraad
  5. gemeentelijke verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de gemeenteraad.

Europese en regionale verkiezingen vallen in principe samen en normaal gezien vallen ook de federale verkiezingen op dezelfde datum. Ook de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen vallen telkens samen.

Een EU-onderdaan kan zijn stem uitbrengen bij de Europese verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen.
Niet-Belgen van buiten de Europese Unie kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Voorwaarden

Als Belg ben je stemgerechtigd als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen (leeftijdsvoorwaarde),
  • je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht,
  • je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (inschrijvingsvoorwaarde).

Procedure

Iedere persoon die in de kiezerslijst ingeschreven is, wordt opgeroepen en moet zich aandienen in het stembureau. 

De eerstvolgende verkiezingen (federale, regionale en Europese verkiezingen) vinden plaats op zondag 26 mei 2019.

Een EU-onderdaan (niet-Belg) die wil deelnemen aan de verkiezingen moet zich eerst laten inschrijven in de kiezerslijsten, via het formulier 'Registratieformulier Europese kiezer met woonplaats binnen België'. Eenmaal hij zich geregistreerd heeft, is hij eveneens verplicht deel te nemen. Het formulier moet ten laatste op 28 februari 2019 binnen gebracht worden bij de dienst Burgerzaken.

Je moet stemmen in de gemeente waar je bent gedomicilieerd ten laatste op de datum van het vastleggen van de kiezerslijsten. Die gemeente moet jouw oproepingsbrief versturen ten laatste 15 dagen voor de start van de verkiezingen. Als je bent verhuisd na het vastleggen van de kiezerslijsten, dan wordt de oproepingsbrief verzonden naar je vorige adres.

Meebrengen

Je oproepingsbrief en identiteitskaart.

JE HEBT JOUW OPROEPINGSBRIEF NIET ONTVANGEN?

Heb je 15 dagen voor de verkiezingsdag nog steeds geen oproepingsbrief ontvangen of bent je jouw oproepingsbrief kwijt? Dan kan je een duplicaat aanvragen bij de dienst Bevolking. Je kan er tot op de dag van de verkiezingen, 12.00 u., terecht voor een duplicaat. Op deze oproepingsbrief wordt 'DUPLICAAT' vermeld door de ambtenaar.

JE HEBT GEEN OPROEPINGSBRIEF EN GEEN DUPLICAAT?

Het kiesbureau mag een kiezer, die op de kiezerslijst is ingeschreven, tot de stemming toelaten zelfs als hij zijn oproepingsbrief niet bij heeft, maar dit kan enkel op vertoon van zijn identiteitskaart.

JE BENT OP DE DAG VAN DE VERKIEZINGEN JOUW IDENTITEITSKAART VERLOREN?

Bij diefstal of verlies van je identiteitskaart moet je onmiddellijk DOCSTOP bellen. Vervolgens moet je onmiddellijk aangifte doen bij de politie (diefstal) of bij de dienst Bevolking (verlies). Gaat het om een verblijfstitel, dan moet je aangifte doen bij de politie (zowel diefstal als verlies).

De politie of de dienst Bevolking geeft je dan een voorlopig bewijs van identiteit. Dat document volstaat om te kunnen stemmen.

Uitzonderingen

Als je je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan begeven, kan je toch jouw stem uitbrengen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

Contactinformatie