Uittreksel uit het bevolkingsregister

Online aanvragen

Een uittreksel uit het bevolkingsregister bevestigt dat een inwoner is ingeschreven in het bevolkingsregister.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • datum en plaats van geboorte
 • rijksregisternummer
 • de woonplaats
 • burgerlijke staat
 • beroep
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van de stad Halen.

Voorwaarden

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

 • jijzelf,
 • jouw wettelijke vertegenwoordiger (vb. ouder of voogd),
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat,
 • derden (vb. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet,
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

Je kan uittreksel uit het bevolkingsregister online aanvragen als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID).

Anderen kunnen het uittreksel enkel aan het loket, bij de dienst Bevolking, aanvragen.

Meebrengen

Als je het document zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het document voor iemand anders ophaalt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart;
 • je eigen identiteitskaart.

Bedrag

Het opvragen van een uittreksel uit het bevolkingsregister is gratis.

Online aanvragen

Contactinformatie