Update wegenwerken buurtwegen

Onderhoudswerken buurtwegen 2024

Tijdens dezomer zullen op ons grondgebied onderhoudswerken uitgevoerd worden aan de buurtwegen.

Je kan dus mogelijks hinder ondervinden in de periode van 24 juni tot 12 juli op onderstaande locaties waar de werken uitgevoerd zullen worden.

 

Raubrandplein

Vernieuwing van asfalt toplaag in de zone tussen de Markt en de F. Jacobslaan.

 • Tijdens de uitvoering van de werken is het gedeeltevanaf de Markt tot aan de F. Jacobslaan afgesloten voor alle verkeer.
 • De parking Raubrandplein blijft toegankelijk en is bereikbaar via de invalsweg aan de kebabzaak.
 • Ook de wekelijkse markt kan blijven plaatsvinden op de vertrouwde locatie.
 • Er wordt een omleiding voorzien via de Nederstraat en de F. Jacobslaan.
 • In de Nederstraat zal het verkeer tijdelijk in 2 richtingen toegelaten worden; hiertoe zal er een parkeerverbod in beide richtingen ingesteld worden.
 • Bewoners binnen de projectzone kunnen buiten de werkuren met de wagen in- of uitrijden.

 

In de week van 25 juni staan volgende werkzaamheden gepland:

 • affrezen toplaag (+/- 1 werkdag)
 • plaatselijke herstelling t.h.v. brug over Velpe (+/- 1 werkdag)
 • plaatsen voegvulling (+/- 2 à 3 werkdagen)

 

In de week van 8  juli worden volgende werkzaamheden voorzien: 

 • plaatsen nieuwe asfalt
 • juiste uitvoeringsdatum nog te bepalen (afhankelijk van de weersomstandigheden)
 • tijdens het plaatsen van de nieuwe asfalt is het traject tussen de Markt en F. Jacobslaan afgesloten voor alle verkeer

 

In de week van 15 juli wordt het aanbrengen van de nieuwe belijning voorzien.

F. Jacobslaan

Herstel voetpad aan zijde sportcentrum (vanaf huisnummer 3 t.e.m. 11).

 • Tijdens de uitvoering van deze werken zal de rijstrook langs het voetpad afgesloten worden voor alle verkeer.
 • Op de andere rijstrook zal eenrichtingverkeer toegelaten worden in de richting van de Koekoeklaan.
 • Voor het verkeer komende uit de Ertsenrijkstraat wordt een omleiding voorzien via de Koekoeklaan en Sportlaan richting ovonde en Stadsbeemd/Singellaan.
 • Gedurende de ganse periode van de werken zullen de inritten/huistoegangen van de oneven huisnummers 3 t.e.m. 11 niet toegankelijk zijn met de wagen.
 • De start van deze werken wordt voorzien op 26 juni en zullen beëindigd worden op vrijdag 5 juli. 

 

Ertsenrijkstraat

Vernieuwing van asfalt toplaag en plaatselijke herstelling kantstrook in de zone tussen kruispunt met Corneliusstraat en huisnummer 89. Aanvang van de werken is voorzien op vrijdag 5 juli. Afronding van deze werken wordt voorzien tegen 15 juli.

 • Tijdens de uitvoering van de werken is de Ertsenrijkstraat afgesloten voor alle verkeer.
 • De Holakenstraat blijft bereikbaar vanuit Halen, niet vanuit Geetbets.
 • Voor het verkeer afkomstig uit Halen centrum wordt er een omleiding voorzien via de Koekoeklaan, Bloemendaalstraat, Corneliusstraat, Bosstraat en Verbindingsweg.
 • In de Bosstraat en Verbindingsweg wordt eenrichtingsverkeer richting Geetbets ingevoerd.
 • Voor het verkeer afkomstig uit de richting Geetbets is er geen doorgaand verkeer mogelijk.
 • Hiervoor zal via présignalisatie vanuit Geetbets een omleiding via Rummen / Herk-de-Stad voorzien worden.
 • Bewoners binnen de projectzone kunnen buiten de werkuren hun woningen met de wagen bereiken.
 • De aanvangsdatum van deze werken is vrijdag 5  juli. 

   

 

Samen met de aannemer stellen we alles in het werk om de hinder, die deze werken met zich meebrengen, tot een minimum te beperken.

Bij vragen en/of opmerkingen kan je altijd contact opnemen met de medewerkers van de Technische dienst, bereikbaar tijdens de openingsuren van het stadhuis op het nummer

013 20 61 81 of per mail technische.dienst@halen.be