Vacature Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang

13
mrt
2023

Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang – contractueel – halftijds – niveau C1-C2 (IFIC)

Je staat in voor het onthaal, de begeleiding en de veilige opvang van kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs. Je wisselt informatie uit met het team, de ouders en de bevoegde diensten. Je werkt voor en na de schooluren en tijdens de vakantieperiodes. Je bent klantvriendelijk, integer en een objectieve teamplayer. Je kent de sector.

 

Aanwervingsvoorwaarden: Een diploma hoger secundair onderwijs - Je slaagt voor het aanwervingsexamen

 

Aanbod :

  • Boeiende en uitdagende job
  • Geïndexeerd brutomaandloon:  min. € 1335,83 – max. € 1899,91 
  • Maaltijdcheques €8
  • Hospitalisatieverzekering
  • Fietsvergoeding
  • 30 verlofdagen
  • 2de pensioenpijler
  • Mogelijkheid tot toekenning van 10 jaar functierelevante anciënniteit uit de privésector of uit een zelfstandige activiteit

Interesse ? Stuur je kandidatuur en CV samen met een kopie van je diploma uiterlijk op 16 april  2023 naar het College van burgemeester en schepenen, Markt 14, 3545 HALEN of geef ze af tegen ontvangstbewijs aan het onthaal in het stadhuis. Mailen kan ook naar : personeelsdienst@halen.be.

De functiebeschrijvingen en de specifieke aanwervingsvoorwaarden vind je op www.halen.be/vacatures of vraag je op bij de personeelsdienst : 013/61 81 26.

Onvolledige en te laat toegekomen kandidaturen worden niet in aanmerking genomen.