Financieel directeur
voltijds • statutair - klasse 2 • aanleg werfreserve van 3 jaar

Functie
• Je staat in voor de planning, organisatie, opvolging en coördinatie van de activiteiten van de financiële dienst om een correcte weergave te geven van de financiële situatie van Stad, OCMW en AGB en bij te dragen aan een efficiënt, effectief en kostenbewust bestuur. 
• Tot jouw taken behoren: opmaak van beleidsrapporten, boekhouding en jaarrekeningen, financiële beleidsadvisering en thesauriebeheer.
• Je staat zelfstandig in voor de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole en het debiteurenbeheer. 
• Je stuurt, binnen de decretale grenzen, het financieel management van de organisatie aan en speelt een strategische rol bij het opzetten van systemen van interne financiële controle. 
• Je onderhoudt goede externe contacten om de werking van Stad, OCMW en AGB te faciliteren en hun belangen te verdedigen.
• Je werkt onder leiding van de algemeen directeur en bent lid van het managementteam.
  
Profiel:  
• Je bent houder van een masterdiploma.  
• Je beschikt over een rijbewijs B. 
• Grondige kennis van boekhouding, de sector en de algemene werking (beleids- en beheercyclus) van een openbaar bestuur is belangrijk. 
• Je bent sterk in leiding geven, delegeren, motiveren en coachen. 
• Relevante ervaring in financieel management is een troef. 
• Met je stressbestendige, betrokken en klantvriendelijke aanpak functioneer je goed zelfstandig en in team. 
• Je bent sociaal en communicatief in de omgang en gaat discreet, vertrouwelijk en deontologisch verantwoord om met informatie.  
• Je werkt stipt en kan een duidelijke visie vormen.
  
Aanwervingsvoorwaarde:  
Slagen in de selectieproeven.  
  
Toelatingsvoorwaarden
• Lichamelijk geschikt zijn 
• Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie 
• Voldoen aan de wettelijke nationaliteitsvereisten 
• De burgerlijke en politieke rechten genieten 
• Uitstekende kennis van de Nederlandse taal. 
  
Aanbod: 
• Boeiende job met heel wat uitdagingen en verantwoordelijkheden. 
• Loon volgens weddeschaal (basisjaarloon min. € 37.016,16 - max. € 54.671,90), maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering. 
• Mogelijkheid tot toekenning van max. 10 jaar functierelevante anciënniteit uit de privésector of uit een zelfstandige activiteit. 
  
INTERESSE? 
Stuur je motivatiebrief en cv samen met een kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 3 maanden, uiterlijk op 10 augustus 2018 aangetekend naar het College van burgemeester en schepenen, Markt 14, 3545 Halen, geef alles af tegen ontvangstbewijs aan het onthaal in het stadhuis of mail naar personeelsdienst@halen.be.  
Meer info over de functiebeschrijving is te bekomen via personeelsdienst@halen.be.  

ONVOLLEDIGE OF TE LAAT TOEGEKOMEN KANDIDATUREN KOMEN NIET IN AANMERKING