Technisch assistent chauffeur/machinist - Technische Dienst
voltijds • contractueel • onbepaalde duur • niveau D1-D3

Functie
• je voert transportopdrachten uit met diverse voertuigen en bestuurt diverse graafmachines met het oog op bestratingswerkzaamheden en wegenonderhoud 
• je wordt ingezet voor strooi- en papierophalingsdiensten (mogelijk buiten de normale werkuren) en bestuurt de borstelwagen 
• je rapporteert aan de werkcoördinator van de Technische Dienst 
  
Profiel:  
• fysieke arbeid schrikt je niet af 
• je respecteert altijd de veiligheidsregels 
• je kan zowel zelfstandig als in team werken 
• je bent stressbestendig, probleemoplossend en verantwoordelijk ingesteld 
• je aanvaardt het gezag van een hiërarchische meerdere 
• je bent bereid om te werken in een flexibele uurregeling en op verschillende locaties 
  
Aanwervingsvoorwaarden:  
• geen diplomavereiste 
• minimaal 4 jaar relevante beroepservaring als chauffeur/machinist 
• slagen in een aanwervingsexamen 
• in het bezit zijn van een geldig rijbewijs C (opleiding vakbekwaamheid)  
  
Toelatingsvoorwaarden
• lichamelijk geschikt zijn 
• een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie 
• voldoen aan de wettelijke nationaliteitsvereisten 
• de burgerlijke en politieke rechten genieten 
• de Nederlandse taal beheersen 
  
Aanbod: 
• loon volgens weddeschaal 
• maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering 
• mogelijkheid tot toekenning van 10 jaar functierelevante anciënniteit uit de privésector of uit een zelfstandige activiteit 
• aanleg van een wervingsreserve van 3 jaar 
  
INTERESSE? 
Stuur je kandidatuur samen met je cv en een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 3 maanden, uiterlijk op 11 juni 2018 naar het College van burgemeester en schepenen, Markt 14, 3545 Halen, geef alles af tegen ontvangstbewijs aan het onthaal in het stadhuis of mail naar personeelsdienst@halen.be.  

ONVOLLEDIGE OF TE LAAT TOEGEKOMEN KANDIDATUREN KOMEN NIET IN AANMERKING

Administratief hoofdmedewerker - personeelszaken
voltijds • contractueel • onbepaalde duur • niveau C4-C5

Functie
• je draagt je steentje bij aan de kwaliteitsvolle dienstverlening inzake personeelsaangelegenheden door een specifiek takenpakket te behartigen 
• je levert gegevens aan voor een correcte loonverwerking, volgt personeelsdossiers op, beheert het tijdsregistratiesysteem en behartigt de algemene administratie op vlak van personeelszaken 
• je onthaalt nieuwe medewerkers, informeert personeelsleden correct over personeelsaangelegenheden en bereidt dossiers en notulen voor de beleidsorganen voor 
  
Profiel:  
• je hebt een grondige kennis van de sector, de algemene werking van een openbaar bestuur en van de procedures en werking van de dienst 
• je bent sterk in plannen en organiseren 
• je kan zowel zelfstandig als in team werken 
• je bent sociaal en communicatief in de omgang, zowel intern als extern 
• je bent stressbestendig, probleemoplossend en klantgericht ingesteld 
• je gaat discreet en deontologisch verantwoord om met de verkregen informatie 
• goede kennis van informatica is belangrijk 
• je bent bereid bijkomende vorming te volgen 
  
Aanwervingsvoorwaarden:  
• diploma hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld 
• minimaal 4 jaar relevante beroepservaring 
• slagen in een aanwervingsexamen  
  
Toelatingsvoorwaarden
• lichamelijk geschikt zijn 
• een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie 
• voldoen aan de wettelijke nationaliteitsvereisten 
• de burgerlijke en politieke rechten genieten 
• de Nederlandse taal beheersen 
  
Aanbod: 
• loon volgens weddeschaal 
• maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering 
• mogelijkheid tot toekenning van 10 jaar functierelevante anciënniteit uit de privésector of uit een zelfstandige activiteit 
• aanleg van een wervingsreserve van 3 jaar 
  
INTERESSE? 
Stuur je kandidatuur samen met je cv, een kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister dat niet ouder is dan 3 maanden, uiterlijk op 11 juni 2018 naar het College van burgemeester en schepenen, Markt 14, 3545 Halen, geef alles af tegen ontvangstbewijs aan het onthaal in het stadhuis of mail naar personeelsdienst@halen.be.  

ONVOLLEDIGE OF TE LAAT TOEGEKOMEN KANDIDATUREN KOMEN NIET IN AANMERKING