Veiligheidsmonitor verspreid binnen de politiezone

24
aug
2021

Via dit kanaal word jij, als burger, bevraagd over je onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. In onze politiezone werden 1.400 personen op toevalligerwijze geselecteerd. Zij zullen een vragenlijst ontvangen. De gegevens die op deze manier worden verzameld, zijn erg nuttig voor het uitwerken van ons veiligheidsbeleid.

Wij vragen inwoners die een vragenlijst ontvangen om de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Jouw medewerking is van groot belang! Deelnemen kan heel eenvoudig via internet of via de vragenlijst op papier. De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

De vragenlijsten worden vanaf half september verspreid. Enkel wie via de statistische toevalssteekproef wordt geselecteerd, zal de enquête in de brievenbus krijgen en kunnen deelnemen. De resultaten worden in het eerste semester van 2022 verwacht.

Contactinformatie