Het laten registreren van je beroep in het rijksregister is nog altijd een wettelijke verplichting vanaf de leeftijd van 18 jaar. Het beroep wordt wel niet meer vermeld op je identiteitskaart.

Vanaf je 18° verjaardag wordt er automatisch door onze diensten als beroep: student (zonder beroep) vermeld in je dossier
Er wordt geen melding gemaakt van eretitels van bepaalde beroepen.
Het hebben van een bepaald diploma is geen beroep.