Als je wenst te bouwen of verbouwen, dien je na te gaan of hetgeen je wenst te realiseren wel mogelijk is op jouw perceel. Voor ieder perceel geldt een reglementering die verschillend kan zijn van de regels geldend op het perceel van je buur of de Vlaamse regelgeving.

Best kom je voor een correct advies even langs bij het loket van de dienst ruimtelijke ordening. De medewerkers lichten je dan eveneens de vergunningsprocedure toe, waarbij duidelijk wordt welke documenten noodzakelijk zijn.
Sommige werken ..
• zijn vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning;
• kunnen via een melding, met of zonder medewerking van een architect, kenbaar gemaakt worden;
• dienen via een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, met of zonder medewerking van een architect, aangevraagd te worden.

Voor werken en handelingen die plaatsvinden op de perceelsgrenzen, is het akkoord van de aanpalende eigenaars nodig. Tekenen zij niet voor akkoord op het ‘inplantingsplan’ en ‘aanvraagformulier’, dan wordt er een openbaar onderzoek gehouden. De aanpalende eigenaars worden aangetekend aangeschreven en zij hebben 30 dagen tijd om hun bezwaar te uiten aan het college van burgemeester en schepenen.
Voor heel wat werken heb je geen stedenbouwkundige vergunning nodig (vrijstelling). Hier vind je het besluit van de Vlaamse Regering met de werken waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning is vereist.

Voor tuinhuizen, bergingen, veranda's, enzovoort met een oppervlakte tot en met 40 m², een kroonlijsthoogte (dakgoot) van max 3m en een totale bouwhoogte tot 4.5m kan je zelf een dossier samenstellen (dus zonder medewerking van een architect) en dan spreken we over een eenvoudige dossiersamenstelling. Wanneer de hierboven gestelde maten overschreden worden, is de medewerking van een architect nodig. Dit noemen we een uitgebreide dossiersamenstelling.
Hier vind je het besluit van de Vlaamse Regering met de werken die vrijgesteld zijn van de medewerking van een architect.

Vooral bij grotere projecten is het best vooraf een voorontwerp te bespreken met de dienst ruimtelijke ordening. Kom gerust langs of maak een afspraak, waarbij je de plannen vooraf bezorgt aan de dienst.
Werken die worden uitgevoerd, anders dan vergund of zonder te beschikken over een stedenbouwkundige vergunning, zijn strafbaar (zie verder onder de rubriek bouwhandhaving).