vreemdelingen

Het gemeentebestuur is de schakel tussen het bevoegde ministerie en de vreemdeling.

Voor de dienst bevolking is het belangrijk te weten
- of de vreemdeling gerechtigd is het land binnen te komen, er te verblijven of er zich te vestigen
- welke zijn doelstellingen zijn
- wat de vooropgestelde duur is van zijn verblijf
- of hij beschikt over voldoende bestaansmiddelen
- of de voorgelegde identiteitsdocumenten aan de binnenkomstvereisten voldoen

Bevolking - dienst vreemdelingen
vreemdelingendienst@halen.be

Meer informatie
- Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Dienst Vreemdelingenzaken
World Trade Center - Tower II
Antwerpsesteenweg 59B - 1000 Brussel
tel.: 02-206.13.00
website van de dienst vreemdelingenzaken


Inburgeringsbeleid

Met dit beleid wil de Vlaamse Gemeenschap nieuwkomers in ons land de kans geven om Nederlands te leren en kennis op te doen van het reilen en zeilen in deze maatschappij. De bedoeling daarvan is dat zij zelfredzaam worden.
Sinds 1 januari 2015 hoort Inburgering Limburg bij het Agentschap Integratie en Inburgering.
website inburgering