Wat te doen bij schade aan de woning of bij terugkeer na evacuatie?