Gezondheid

Dankzij het decreet lokaal sociaal beleid in 2007 deden heel wat Vlaamse gemeenten inspanningen op vlak van  gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Het werd echter ook duidelijk dat een duidelijke langetermijnvisie op gezondheid in heel wat gemeenten ontbrak.

Nu wil het VIGeZ met de hulp van de Logo’s Vlaamse steden en gemeenten vanaf 2013 helpen, adviseren en ondersteunen met het format ‘Gezonde Gemeente’.

Omdat het format ‘Gezonde Gemeente’ de lokale autonomie hoog in het vaandel draagt, is het format niet vastomlijnd. Het is veeleer een materiaalkoffer waarin bestaande en nieuwe projecten elkaar versterken en lokaal in een verschillend tempo uitgerold kunnen  worden.

De Stad Halen en het OCMW zijn er van overtuigd dat iedereen recht heeft op een gezond, menswaardig bestaan en ze willen er ook zo veel mogelijk aan doen om dit voor iedereen mogelijk te maken.

We ondertekenden het charter Gezonde Gemeente en werkten een preventieplan uit rond diverse thema’s. En ook in de toekomst is gezondheid structureel verankerd in het lokaal beleid.Voor meer info kan je terecht bij Nele Vanderheyden, dienst welzijn, stad Halen, 013/46 03 78 of via mail: nele.vanderheyden@halen.be 

Download hier onze gezondheidsgids.
het warmteplan van Stad Halen download je hier.