Huis van het kind:

Elke dag zetten verschillende overheden, vrije beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers zich in voor (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren. Met de Huizen van het Kind willen we de krachten bundelen zodat meer gezinnen beter ondersteund worden. Het huis van het kind brengt al deze informatie samen.
Onze jeugdconsulent is hiervoor verantwoordelijk.