Kinderopvang

Wie wegwijs wil geraken in alle opvangmogelijkheden in Halen kan in deze rubriek alles terugvinden. De info werd opgesteld door het Lokaal Overleg Kinderopvang, een overkoepelend orgaan voor alle initiatieven van kinderopvang in Halen.

Het Lokaal Overleg is samengesteld uit afgevaardigden van kinderopvangvoorzieningen, de opvoedingswinkel, oudercomités, schooldirecties, OCMW, gezinsbond, Kind en Gezin en andere belanghebbende maatschappelijke groepen.