Werken Mosstraat - een overzicht

4
mei
2022

In de Mosstraat - Vinnehoekstraat worden vrijliggende fietspaden aangelegd. Tegelijk zal er van de gelegenheid gebruik  gemaakt worden om de bestaande weg te renoveren. 

Het eindresultaat zal een mooi afgewerkte weg met veilige fietspaden zijn. Maar zover zijn we uiteraard nog niet. De voorbereidende werken zijn intussen gestart en zullen duren tot 8 juli. Tot aan de start van het bouwverlof zullen de nutsmaatschappijen hun werken uitvoeren. Concreet betekent dat: 

  • Fluvius, Watergroep, Proximus,…. zijn actief op het terrein, maar deze werken bevinden  zich vooral in de berm 
  • De straat en de bedrijven blijven toegankelijk - er komt dus geen omleiding. Er zullen wel werfverkeerslichten komen met beurtelings verkeer over één rijstrook. 

Na het bouwverlof - dus vanaf 1 augustus -  kan dan gestart worden met de eerste fase van de werken. De aangestelde aannemer is Ambaro. Wat kunnen we verwachten? 

  • Opnieuw zal er maximaal gewerkt worden  met werfverkeerslichten zodat het verkeer beurtelings verkeer over één rijstrook kan blijven rijden. 
  • De aanleg van de kruispunten zal tijdelijk wel hinder met zich meebrengen. Daarom zullen deze werken zoveel mogelijk tijdens de weekends en 's nachts gebeuren.
  • Om de bedrijven zo maximaal mogelijk toegankelijk te houden zal er - waar mogelijk - tijdelijke asfalt in de berm gelegd worden. 
  • De totale uitvoeringstermijn hiervan bedraagt - zonder weerverlet-  75 werkdagen. 

De inwoners van deze straten ontvangen van de aannemer regelmatig een brief in de bus. Zij zullen ook de gegevens van de werfleider ontvangen zodat zij een aanspreekpunt hebben voor hun praktische vragen. 

Een nieuw veilig fietspad aanleggen is nodig, maar kan natuurlijk niet zonder hinder voor het passerend verkeer, de omwonenden en de omliggende bedrijven. We vragen dan ook je begrip bij hinder en willen je vragen om de signalistatie te respecteren.