wettelijk samenwonen

Wettelijk samenwonen maakt het mogelijk om, naast het huwelijk, officieel samen te wonen onder een juridische bescherming.
Wettelijk samenwonen is echter meer dan een alternatief voor het huwelijk, je kan bijvoorbeeld wettelijk samenwonen met jouw moeder, jouw broer, een vriend(in), ...

Wat is de verklaring van wettelijk samenwonen?
De verklaring is een schriftelijke overeenkomst waarin twee personen zich verbinden samen te leven. Zij leggen deze verklaring af voor de ambtenaar van de bevolkingsdienst van de gemeenschappelijke woonplaats, die deze registreert in het bevolkingsregister.

Wie kan wettelijk samenwonen?
In principe kan iedereen wettelijk samenwonen.
Er zijn echter drie voorwaarden om een verklaring van wettelijk samenwonen te kunnen afleggen:
• Je moet op het ogenblik van de verklaring op hetzelfde adres wonen.
• Je mag niet getrouwd zijn of wettelijk samenwonen met iemand anders.
• Je moet bekwaam zijn om contracten aan te gaan. Concreet wil dit zeggen dat minderjarigen en onbekwaamverklaarden geen verklaring van wettelijke samenwonen kunnen afleggen.

Welke documenten zijn er nodig?
• de identiteitskaart van de samenwonenden
• de naam en het adres van de notaris bij wie je eventueel reeds een overeenkomst hebt laten opstellen. Deze gegevens worden mee opgenomen in de verklaring van wettelijk samenwonen.

Einde wettelijke samenwoonst

Aan de wettelijke samenwoonst komt automatisch een einde
• bij huwelijk (van één van de partijen)
• bij overlijden (van één van beiden)

U kan uw wettelijke samenwoonst ook zelf beëindigen
• na een vonnis van de rechtbank
• in onderling overeenstemming
• door eenzijdige verklaring van één van beiden voor de ambtenaar op de bevolkingsdienst.

In dit laatste geval betekent de ambtenaar van de bevolkingsdienst, dit, binnen 8 dagen aan de tegenpartij om hem/haar hiervan in kennis te stellen. De kosten hiervoor zijn ten laste van diegene die de samenwoonst beëindigt.