Senioren

De laatste jaren is het thema 'senioren' als maar belangrijker geworden binnen de welzijnssector. De Stad Halen wil hierop inspelen door enerzijds het lokaal dienstencentrum 'De Klapstoel' uit te bouwen en anderzijds een actief senioren beleid te realiseren over de vroegere dorpsgrenzen heen.

Daarom is het belangrijk alle senioren, (niet alleen de georganiseerde senioren) te vertegenwoordigen en te bereiken en zodoende een brug te vormen tussen deze senioren en het gemeentebestuur. De woonomstandigheden van senioren te verbeteren, zowel in hun woning (comfort - veiligheid) als in de buurt of straat waar ze wonen, de bredere woonomgeving. De mobiliteit van senioren verbeteren. Dit is onlosmakelijk verbonden met de veiligheid op straat, kwaliteit van de voet- en fietspaden en van het openbaar vervoer.

De zelfredzaamheid van senioren verbeteren door het bekendmaken van verschillende diensten die hulp kunnen bieden (zoals het OCMW of de dienst Welzijn). De levenskwaliteit van senioren verbeteren door het bekendmaken van speciale tarieven en financiële tegemoetkomingen zodat senioren met weinig financiële middelen toch nog een kwaliteitsvol leven kunnen leiden.