Wijziging verkeerssituatie Gennepstraat vanaf 14 februari

Vanaf woensdag 14 februari  wordt de verkeerssituatie definitief gewijzigd in de Gennepstraat te Zelem. 

Vanaf het einde van de bebouwde kom op de Van Zurpeledijk tot aan de Gennepstraat 33 zal de zone 50 uitgebreid worden. Dit is een uitbreiding van de bestaande zone 50.