Je kan op de dienst ruimtelijke ordening terecht voor het opvragen van bouwvoorschriften, indienen van stedenbouwkundige aanvragen, verkavelingsaanvragen, stedenbouwkundige attesten, informatie overdracht onroerende goederen, informatie omtrent bestemming van een perceel, vergunningstoestand van een gebouw,....

013-61.81.36
fax: 013-61.81.29
ruimtelijke.ordening@halen.be

Je kan alle nodige formulieren downloaden op www.ruimtelijkeordening.be.