Aangifte beroepswijziging

Je beroep is de hoofdactiviteit waaruit je jouw belangrijkste bestaansmiddelen put. Het is belangrijk dat je beroep correct vermeld staat in het Rijksregister. Die info staat immers vermeld op uittreksels en attesten die door het Rijksregister worden afgeleverd en moet dus actueel zijn. Verander je dus van beroep, meld dit dan even aan de dienst Bevolking.

Het laten registreren van je beroep in het Rijksregister is echter geen wettelijke verplichting.

Het hebben van een bepaald diploma betekent niet dat je automatisch dat beroep uitoefent. Er wordt geen melding gemaakt van eretitels van bepaalde beroepen.

Vanaf je 18de verjaardag wordt er automatisch “ student (zonder beroep)” vermeld in je dossier.

Procedure

Je kan je beroep doorgeven aan de dienst Bevolking. De ambtenaar vult de info aan in het Rijksregister.

Bedrag

De aangifte van een beroepswijzigng is gratis.

Contactinformatie