GECORO

Algemene werking

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, kortweg GECORO, is een adviesraad voor ruimtelijke ordening en geeft advies en opmerkingen en doet voorstellen aan het stadsbestuur over alle aangelegenheden met betrekking tot de stedelijke ruimtelijke ordening. Dit kan zowel op eigen initiatief als op verzoek van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

Samenstelling

De huidige GECORO is samengesteld uit 3 deskundigen inzake ruimtelijke ordening, 4 mandaten voor verschillende maatschappelijke geledingen (handelaars-werkgevers, milieu- en natuurverenigingen, werknemers en gemeentelijke socio-culturele adviesraden), een vaste secretaris en afgevaardigden voor elk politieke partij.
De voorzitter en secretaris van de GECORO worden voorgedragen door het schepencollege maar ze worden, net als alle andere leden, benoemd door de gemeenteraad.

Voorzitter
Stefaan Vanheeswijck, deskundige

Secretaris
Jan Vanhove, omgevingsambtenaar

Raadsleden (10)
Deskundigen: Dirk Arnauts en Olga Decabooter.
Afgevaardigden maatschappelijke geledingen: Paul Goeleven, Tine Meekers, Kristof Ooms en Bea Swinnen.
Afgevaardigden politieke partijen: Anita Bullens (Open VLD), Johan De Ceuster (NV-A), Guy Mertens (sp.a) en Heidi Wuestenbergs (CD&V).

Vergaderingen

De GECORO komt maximaal 6 keer per jaar samen.

 


Contactinformatie