Verzekeringen

Welke verzekeringen zijn verplicht?

 • Burgerlijke aansprakelijkheid ingeval van brand en ontploffing: deze verzekering dekt de lichamelijke en materiële schade die aan derden veroorzaakt wordt door een brand of ontploffing in de verzekerde ruimtes. De gewone brandverzekering of burgerlijke aansprakelijkheid uitbating volstaan in dat geval niet. Onder andere de volgende inrichtingen moeten deze verzekering aangaan:
  • kleinhandelaars met verkoopruimte en opslagruimte groter dan 1.000 m²,
  • restaurants,
  • frituren en drankgelegenheden met een publieke ruimte +50 m²,
  • dancings, discotheken en alle openbare dansgelegenheden,
  • hotels en motels,
  • kantoorgebouwen met publieke ruimten van in totaal meer dan 500 m².
 • Verzekering beroepsaansprakelijkheid: deze verzekering dekt de gevolgen van onbedoelde schade die je aan een klant berokkent. Deze dekking is verplicht voor de meeste (vrije) beroepen, zoals architecten, boekhouders en medici. Maar ook voor andere beroepen kan deze verzekering zeer nuttig zijn.
 • Arbeidsongevallenverzekering: indien je personeel in dienst hebt ben je verplicht deze verzekering aan te gaan om hen te beschermen tegen de gevolgen van ongevallen naar, van of tijdens het werk. Je moet de verzekering afsluiten vóór het personeel wordt tewerkgesteld.
 • Burgerlijke aansprakelijkheid voor voertuigen: als je (bedrijfs)wagens in je bezit hebt moeten deze verzekerd worden.

Welke verzekeringen zijn niet verplicht, maar kunnen wel nuttig zijn?

 • Hospitalisatieverzekering: via deze verzekering krijg je ook je kosten van een ziekenhuisopname geheel of gedeeltelijk terugbetaald; in tegenstelling tot je gewone sciale bijdragen als zelfstandige, die enkel je medische kosten dekken.
 • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid: deze verzekering dekt de schade die je onbedoeld aan een derde partij berokkent. Denk bijvoorbeeld aan een schilder die vlekken maakt op een aangrenzend gebouw. Deze derde partij is dus niet je klant, want die is beschermd door je verzekering beroepsaansprakelijkheid.

Meer info?

Voor meer info kan je altijd terecht bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij UNIZO.

Contactinformatie