Landbouw

Geografisch gezien situeert Halen zich in het Hageland, aan de Velpe en de samenvloeiing van Gete en Demer. De gronden rond de stad worden vooral gekenmerkt door vochtige leem- en zandleemgronden.

De hoogwaardige landbouwgebieden zijn gesitueerd op de zandleembodems in het zuiden van Halen. De valleigebieden zijn voornamelijk in gebruik als weiland. In de open ruimtes tussen de valleien nemen laagstamaanplantingen, maïs en graangewassen de grootste oppervlakte in. Vooral in het meest zuidelijke deel van de gemeente Halen nemen laagstamaanplantingen de grootste oppervlakte in beslag.

Landbouwnieuws

Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws omtrent landbouw raden we onze landbouwers aan de website van VILT (Vlaams infocentrum land- en tuinbouw) te raadplegen. 

Op deze pagina kan je wel de belangrijkste nieuwsberichten met betrekking tot landbouw raadplegen.

Landbouwschade

De weersomstandigheden zijn niet altijd zoals we wensen. Hierdoor kan het gebeuren dat er een tegenvallende oogst is. Om deze tegenslag een beetje op te vangen kan men beroep doen op een aangepaste belastingformule bij het stadsbestuur of, in extreme gevallen, een uitkering van het landbouwrampenfonds.

Om hiervoor in aanmerking te komen dient men een aanvraag in te dienen op de Milieudienst. Dit gebeurt door middel van een volledig ingevuld meldingsformulier dat men samen met de mestbankplannen binnenbrengt.

Wil je beroep doen op het landbouwrampenfonds, dan neem je best even een kijkje op de website van de Vlaamse Overheid voor alle info, de procedure, de in te dienen documenten, ...

Contactinformatie