AED

Logo AEDEen automatische externe defibrillator (AED) is een toestel dat je gebruikt bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand. Door de elektrische schok van een AED krijgt het hart de kans om opnieuw een normaal ritme aan te nemen. In tegenstelling tot een gewone (manuele) defibrillator werkt een AED automatisch en kan ze dus ook door niet-getrainde personen gebruikt worden in een noodsituatie.

LET OP! Een AED is geen hartmassageapparaat. Bij een reanimatie moet je dus ook nog steeds hartmassage en mond-op-mondbeademingen toepassen.

Het gebruik van een AED is zeer belangrijk voor de overlevingskans van een slachtoffer.
AED's worden daarom als eerste hulpmiddel geplaatst op openbare plaatsen, zo ook al heel wat jaren  in Halen.

Sinds  2021 zijn er 7 nieuwe AED -toestellen geplaatst: 

  • Sporthal Halen (vervanging van het oude toestel) 
  • Sporthal Zelem (vervanging van het oude toestel) 
  • Begraafplaats De Velpen, naast openbaar toilet 
  • Stadhuis, naast vuilniszakkenautomaat 
  • Centrum Zelem, overdekte ruimte nieuwe deel school Op Dreef 
  • centrum Loksbergen, muur school zijde jongensschool 
  • Buurthuis, muur rechts zijde Duivenlokaal 

Wist je dat...

  • ... dagelijks ongeveer 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis krijgen?  
  • ... slechts 5 à 10 % dit overleeft? 
  • ... door binnen 3 tot 5 minuten te starten met de reanimatie en door een automatische externe defibrillator (AED) te gebruiken, je de overlevingskans van het slachtoffer tot 70 % verhoogt? 

In LDC De Klapstoel is een uitleenbaar exemplaar beschikbaar voor Halense verenigingen, scholen en organisatoren van buurtfeesten. Lees zorgvuldig het uitleenreglement na en vraag het toestel aan via het daarvoor beschikbare aanvraagformulier.

Contactinformatie