Stamboomonderzoek

In het stadhuis kan je bepaalde archiefdocumenten raadplegen.

Dat kan tijdens de openingsuren van het stadhuis.

Deze informatie is echter vertrouwelijk en onderworpen aan de wet op de privacy en de bevolkingswetgeving. Daarom heb je, voor het raadplegen van documenten jonger dan 100 jaar oud, een schriftelijke toestemming nodig van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Documenten ouder dan 100 jaar kan je raadplegen mits voorleggen van je identiteitskaart.

Je kan een kopie van documenten laten maken indien:

  • ze niet auteursrechtelijk beschermd,
  • ze openbaar zijn,
  • het kopiëren de documenten niet zal beschadigen.

Procedure

Je meldt je aan voor de dienst Bevolking bij het onthaal van het stadhuis.

Je legt de nodige documenten voor.

Je naam en adres en het doel van je onderzoek worden ingeschreven in een register van lezers.

Meebrengen

  • je identiteitskaart,
  • de schriftelijke toestemming van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg,indien van toepassing

Bedrag

Het archief is, na inschrijving in het register, gratis toegankelijk.

Hulp van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand bij het opzoeken: € 25/uur.

Een kopie van een document kost € 0,03 per A4-pagina, € 0,05 per A3-pagina.

Contactinformatie