Gezondheidsraad

Algemene werking

De Gezondheidsraad adviseert het stadsbestuur in verband met de gezondheid van de bevolking in de ruimst mogelijke zin, door onder meer:

  • advies te geven inzake volksgezondheid;
  • activiteiten te organiseren in de preventieve gezondheidszorg;
  • overleg te bevorderen tussen diensten en organisaties, werkzaam in de gezondheidszorg.

Samenstelling

De huidige Gezondheidsraad is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit de belangengroeperingen: huisartsen, apothekers, verpleegkundigen, CLB's, stedelijke adviesraden, directie van lagere scholen, Logo Limburg, geïnteresseerde leden, stadsbestuur en OCMW.

Voorzitter
Martine Hennus

Secretaris
Nele Vanderheyden, medewerker dienst Welzijn

Schepen
Elke Ruytinx-Boogaerts

Bestuursleden (10)
Jeroen Aerts, Pascal Colon, Nicole Daniëls, Godelieve Gacoms, Petra Jacobs, Jacques Linssen, Rita Vanderbruggen, Jan Vanschoenbeek, Diane Vrancken en Frank Willems

Raadsleden
De raadsleden zijn vertegenwoordigers van de volgende Halense gezondheidsverenigingen: Samana Halen, Samana Loksbergen, Samana Zelk, Vief Halen en Ziekenzorg Zelem.

Vergaderingen

De gezondheidsraad komt een 6-tal keer per jaar samen, op maandagmiddag.

Stel je kandidaat voor deze adviesraad

Net als de gemeenteraad worden in 2019 ook de stedelijke adviesraden opnieuw samengesteld.

Ben je iemand met een ‘gezonde’ aandacht voor gezondheid in de ruimst mogelijke zin, heb je expertise in relevante thema’s en/of wil je het beleid stimuleren en adviseren rond maatregelen omtrent de gezondheid in/van onze stad? Dan ben je meer dan welkom om je kandidaat te stellen om te zetelen in de Gezondheidsraad tijdens de nieuwe legislatuur!
Voor meer info omtrent de adviesraad kan je terecht bij de dienst Welzijn.

Stel je kandidaat door het ingevulde en ondertekende aangifteformulier voor 1 maart 2019 af te geven aan het onthaal van het stadhuis of te mailen naar info@halen.be. De dienst Welzijn neemt dan na 1 maart contact met je op.