Gezondheidsraad

Algemene werking

De Gezondheidsraad adviseert het stadsbestuur in verband met de gezondheid van de bevolking in de ruimst mogelijke zin, door onder meer:

  • advies te geven inzake volksgezondheid;
  • activiteiten te organiseren in de preventieve gezondheidszorg;
  • overleg te bevorderen tussen diensten en organisaties, werkzaam in de gezondheidszorg.

Samenstelling

De huidige Gezondheidsraad is samengesteld uit vertegenwoordigers vanuit de belangengroeperingen: huisartsen, apothekers, verpleegkundigen, CLB's, stedelijke adviesraden, directie van lagere scholen, Logo Limburg, geïnteresseerde leden, stadsbestuur en OCMW.

 

Stemgerechtigde leden 
Martine Hennus, Geertrui Put, Rita Vanderbruggen, Frank Willems, Godelieve Gacoms, Sofie Vandeperre, Lieven Hoebrekx, Kathleen Wouters, Jessie Schrijvers, Jacques Linssen, Pascal Colon, Jan Vanschoenbeek 

Niet stemgerechtigde leden
Elke Ruytinx-Boogaerts, Nele Vanderheyden

Vergaderingen

De gezondheidsraad komt een 6-tal keer per jaar samen, op maandagmiddag.

Contactinformatie