Start je eigen zaak - stappen

1. Inschrijven in de kruispuntendatabank van ondernemingen

Tot voor kort moest je voor de oprichting van een eigen zaak aankloppen bij diverse overheden. Een hele reeks administratieve formaliteiten moesten op verschillende plaatsen afzonderlijk gebeuren. Je werd soms van het kastje naar de muur gestuurd. Kortom, een zaak formeel oprichten was een bezigheid die je heel wat energie en tijd kostte. Dat is nu totaal veranderd. Voortaan kan het veel eenvoudiger.
De overheid besloot om deze opdracht uit te besteden aan een ondernemersloket van private partners. Eén eenvoudige inschrijving volstaat om je wegwijs te maken bij het starten van een eigen zaak. Je kan er voor alle startersformaliteiten terecht. Je kan ook als bestaande onderneming je bedrijfsgegevens wijzigen, of een stopzetting doorgeven en dit alles zonder wachttijden.
Een startende zelfstandige moet zijn onderneming inschrijven in de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO). Hiervoor kan je terecht bij een erkend ondernemingsloket. Welke dat zijn kan je terugvinden op de website van de FOD Economie.

De kruispuntbank vervangt het vroegere handels- en ambachtsregister. Bij de inschrijving krijg je een uniek ondernemingsnummer dat na verloop van tijd alle andere identificatienummers zal vervangen. De overheid gebruikt voortaan dit unieke ondernemingsnummer in alle communicatie m.b.t. je zaak.
Je moet bij de inschrijving in het KBO aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Vergunningen: voor sommige beroepen kunnen er bijkomende verplichtingen gelden inzake toelatingen en vergunningen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de leurkaart voor ambulante handelaars, de beroepskaart voor vreemdelingen, de milieuvergunning, de vergunning voor het fabriceren of in handel brengen van voedingswaren, een registratie van aannemers, een vergunning voor grote verkoopruimtes, enz.
  • Zichtrekening: je moet bij een financiële instelling naar keuze een zichtrekening openen, die moet verschillen van je privérekening. Het nummer van deze rekening en de naam van de financiële instelling moet je vermelden op al je facturen, brieven, bestelbons, enz. De zichtrekening moet geopend zijn vóór je een inschrijving in het KBO kan verkrijgen.

2. Een btw-nummer aanvragen

Bij je inschrijving in de Kruispuntbank krijg je een ondernemingsnummer toegekend. Dat nummer moet je voor je je activiteiten start, laten activeren als btw-nummer.
Je kan die activering zelf in orde brengen en daarvoor een formulier aanvragen bij het btw controlekantoor in Hasselt. Regel je het graag snel en makkelijk, doe dan een beroep op een ondernemingsloket naar keuze. Zij kunnen je btw-nummer tegelijk met je inschrijving in de KBO activeren.

Contactgegevens btw controlekantoor - Hasselt
Voorstraat 43 bus 112
3500 Hasselt
T 02 57 518 50
E kmo.hasselt.team4@minfin.fed.be   

3. Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds

Als zelfstandige, helper of helpster, meewerkende echtgenoot of echtgenote moet je binnen de 90 dagen na de start van je activiteiten je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze of bij de Nationale hulpkas. Het sociaal verzekeringsfonds stuurt ieder kwartaal een afrekening van de sociale bijdrage die je moet betalen. Via die bijdragen open je rechten op kinderbijslag, gezondheidszorg, pensioen en faillissementsverzekering. Dit alles heet het sociaal statuut van de zelfstandige.

4. Aansluiten bij een ziekenfonds

Om terugbetaling van geneeskundige zorgen te bekomen, moet je aansluiten bij een ziekenfonds. Als je vandaag al aangesloten bent bij een ziekenfonds, dan komt het erop aan het ziekenfonds te informeren over je nieuwe statuut als zelfstandige. Je betaalt een jaarlijks lidgeld aan je ziekenfonds. Als je daarnaast ook je sociale bijdragen correct betaalt, is je ziekteverzekering in orde.
Wordt een zelfstandige activiteit je bijberoep, dan verandert er op het vlak van je ziekteverzekering niet zo veel. Je blijft genieten van je rechten als werknemer, ambtenaar of uitkeringsgerechtigde. Je moet je ziekenfonds wel informeren over je nieuwe bijberoep.
Maak een afspraak met je ziekenfonds, of vraag hen je een brochure toe te sturen over hun aanbod voor zelfstandigen. Zo kan je beslissen of je naast het basispakket waar je als zelfstandige recht op hebt, ook gebruik wil maken van andere voorzieningen, bijvoorbeeld een bijkomende hospitalisatieverzekering.

 

Meer info? 

Vlaamse overheid:

 

Contactinformatie