Raad voor lokale economie

Bij de herinstallatie van de adviesraden in 2019, koos het stadsbestuur ervoor de werkgroep Haal het in Halen om te vormen tot een officiële adviesraad, de Raad voor Lokale Economie. 

Samenstelling

 • Ann Corten - Huis van Mem - het Laathof
 • Karlien De Turck - Camileon Advies
 • Katrien Goos - Kokett (voorzitter)
 • Jacques Linssen - Apotheek Linssen
 • Anja Marx - Accountantsbureau F. Claes
 • Johan Minten - Optiek Minten (ondervoorzitter)
 • Andy Vandenreyt - VDR Bikes & Equipment 

Doelstellingen

 • Een forum creëren waar de belangen van de actoren voor lokale economie aan bod kunnen komen o.a. handelaars, zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen, land- en tuinbouwers, marktkramers en (inter)professionele bedrijfsorganisaties. 
 • Een overkoepelende visie ontwikkelen op lokale economie en deze regelmatig actualiseren.
 • Op basis van deze visie advies verlenen aan het beleid (vb. door de opmaak van het strategisch meerjarenplan, het mobiliteitsplan of het streefbeeld voor het centrum) en de betrokken diensten.
 • Het welzijn van de actoren van de Halense lokale economie bevorderen door hen te adviseren, te informeren en hun belangen te verdedigen bij het bestuur.
 • Samenwerking en overleg tot stand brengen tussen de verschillende actoren van de lokale economie.
 • Initiatieven ontwikkelen en coördineren die de lokale economie bevorderen vb. de jaarlijkse Haal het in Halen actie.
 • De lokale economie promoten, zowel binnen als buiten Halen.
 • Op aanvraag advies verlenen over de aanvragen voor een omgevingsvergunning. 
 • Initiatieven nemen om bovenstaande doelstellingen te bewerkstelligen. 

Contactinformatie