Raad voor lokale economie

Algemene werking

De raad voor lokale economie verleent advies aan het stadsbestuur inzake ondernemen in Halen. Ze vertegenwoordigt zowel de bedrijven, lokale handelaars, zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen en behartigt hun belangen.

De raad voor lokale economie organiseert jaarlijks o.a. “Haal het in Halen” en ondersteunt de actie “Dag van de Klant”.

Samenstelling

De huidige raad voor lokale economie is samengesteld uit enthousiaste ondernemers die willen meewerken om de lokale ondernemers een stem te geven.

Voorzitter
Johan Minten

Stel je kandidaat voor deze adviesraad

Net als de gemeenteraad worden in 2019 ook de stedelijke adviesraden opnieuw samengesteld.

Ben je iemand met een gezonde aandacht voor ondernemen in de ruimst mogelijke zin, heb je expertise in relevante thema’s en/of wil je het beleid stimuleren en adviseren rond lokale economie in onze stad? Dan ben je meer dan welkom om je kandidaat te stellen om te zetelen in de Raad voor lokale economie tijdens de nieuwe legislatuur!
Voor meer info omtrent de adviesraad kan je terecht bij de dienst Lokale Economie.

Stel je kandidaat door het ingevulde en ondertekende aangifteformulier voor 1 maart 2019 af te geven aan het onthaal van het stadhuis of te mailen naar info@halen.be. De dienst Lokale Economie neemt dan na 1 maart contact met je op.