Melding evenement

Fuiven en bals zijn in Halen onderworpen aan een meldingsplicht. 

HET EVENEMENTENLOKET

Het evenementenloket wordt beheerd door de Jeugddienst. Het loket zal je begeleiden in de administratieve verplichtingen die gepaard gaan met de organisatie van je evenement, de verschillende stedelijke diensten van je evenement op de hoogte brengen en nagaan of je aan alle wettelijke bepalingen voldoet.

Procedure

  • Lees eerst zorgvuldig het 'Draaiboek evenementen' waarin alle nodige info en voorwaarden beschreven staan waar je rekening moet mee houden.
  • Vul daarna het 'Meldingsformulier evenement' in en bezorg het minstens 5 maanden voor de datum van je activiteit aan het evenementenloket.

Bedrag

Het melden van een evenement is gratis.

Regelgeving

Draaiboek evenementen 

Cover draaiboek evenementen 

Contactinformatie