Meerjarenplan 2020-2026 stad - OCMW - AGB

Het decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad in het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen een meerjarenplan opstelt. De strategische meerjarenplanning vormt de kern van het planningsgedeelte van de beleids- en beheerscyclus. Het legt dus in grote lijnen het beleid van de komende jaren vast en koppelt daar actieplannen en acties aan vast.

Het meerjarenplan van de stad Halen bestaat uit een strategische nota en een financiële nota.

In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen voor het te voeren beleid weergegeven, de werkwijze en de procedures om de strategische doelstellingen te bereiken en de controle op de voortgang en de realisatie ervan. 
In de financiële nota wordt verduidelijkt hoe het financiële overwicht wordt gehandhaafd en worden de financiële consequenties van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven.

Het meerjarenplan 2014-2019 kan je hier inkijken (gepubliceerd 20 december 2019). Bijkomende documenten en wijzigingen vind je bij openbaarheid van bestuur. 

Het volledige meerjarenplan 2020-2025 kan je hier inkijken, alsook de nota omgevingsanalyse (gepubliceerd 16 december 2019).

Het meerjarenplan 2020-2025 AGB kan je hier inkijken (gepubliceerd 26 december 2019).

Het meerjarenplan 2020-2025 OCMW kan je hier inkijken (gepubliceerd 14 januari 2020).

De gemeenteraad van 7 september 2020 keurde de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed. (gepubliceerd 15 september 2020) 

De gemeenteraad van 14 december 2020 keurde de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 AGB goed (gepubliceerd 18 december 2020).

De gemeenteraad van 14 december 2020 keurde de aanpassing van het meerjarenplan van stad en OCMW goed (gepubliceerd 18 december 2020). 

 • Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel 1
 • Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel 2
 • Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel 3
 • Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel 4

De gemeenteraad van 13 december 2021 keurde de aanpassing van het meerjarenplan van stad en OCMW goed (gepubliceerd 12 januari 2022). 

 • Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel 1
 • Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel 2
 • Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel 3 

De gemeenteraad van 13 december 2021 keurde de aanpassing van het meerjarenplan van het AGB goed (gepubliceerd 14 januari 2022). 

De gemeenteraad van 28 maart 2022 keurde de aanpassing van het meerjarenplan van de stad Halen goed (gepubliceerd 30 maart 2022). 

De gemeenteraad van 4 juli 2022 keurde de aanpassing van het meerjarenplan van de stad Halen goed (gepubliceerd 25 juli 2022). 

 • Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel 1
 • Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel 2 

De gemeenteraad van 5 december 2022 keurde de aanpassing van het meerjarenplan van de stad Halen goed. (gepubliceerd 15 december 2022) 

 • Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel 1
 • Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 - deel 2 

De gemeenteraad van 05 december 2022 keurde de aanpassing van het meerjarenplan van het AGB goed (gepubliceerd 19 december 2022). 

De gemeenteraad van 11 december 2023 keurde de aanpassing van het meerjarenplan van de stad Halen goed (gepubliceerd 15 december 2023) 

 • Aanpassing meerjarenplan 2020-2026 - deel 1
 • Aanpassing meerjarenplan 2020-2026 - deel 2 

De gemeenteraard van 11 december 2023 keurde de aanpassing van het aanpassing van het meerjarenplan van het AGB goed (gepubliceerd 19 december 2023)

Contactinformatie