Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur is een grondrecht voor alle Belgen. Overheidsdiensten moeten duidelijk en voldoende informeren over hun beleid, regelgeving en dienstverlening. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen actieve en passieve openbaarheid.

Actieve openbaarheid betekent dat de stad Halen zelf het initiatief neemt om je op de hoogte te brengen. Elke instantie is immers verplicht om de bevolking of de betrokken doelgroepen systematisch, correct, tijdig, evenwichtig en op verstaanbare wijze voor te lichten over haar aanbod en bestuursdocumenten openbaar te maken

Bij passieve openbaarheid vraag jij toegang tot documenten aan het stadsbestuurAls burger heb je ook het recht om een bestuursinstantie te vragen om de openbaarmaking van bestuursdocumenten, hetzij door inzage, uitleg of een afschrift te geven.

Organogram

Het organogram of organisatieschema van de stad Halen brengt in kaart hoe de organisatie precies in elkaar zit; welke afdelingen en diensten er bestaan en hoe deze en de medewerkers binnen elke afdeling of dienst ten opzichte van elkaar gerangschikt staan.

Op 1 januari 2019 is het Decreet Lokaal Bestuur in werking getreden, waarbij het OCMW geïntegreerd is in de gemeente, weliswaar nog steeds met een eigen werking. Er zal dus een nieuw organogram opgesteld worden voor het personeel van de stad Halen. Van zodra het organogram is goedgekeurd kan je het op deze pagina raadplegen.

Beheersovereenkomst stad-OCMW

In uitvoering van het Decreet Lokaal Bestuur (meer bepaald art 196 § 2) is een beheersovereenkomst afgesloten tussen de stad en het OCMW om meer expertise te ontwikkelen en een betere dienstverlening voor de burger tegen een lagere kostprijs door bevordering van samenwerking tussen het stadsbestuur en OCMW-bestuur.


Contactinformatie