Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur is een grondrecht voor alle Belgen. Overheidsdiensten moeten duidelijk en voldoende informeren over hun beleid, regelgeving en dienstverlening. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen actieve en passieve openbaarheid.

Actieve openbaarheid betekent dat de stad Halen zelf het initiatief neemt om je op de hoogte te brengen. Elke instantie is immers verplicht om de bevolking of de betrokken doelgroepen systematisch, correct, tijdig, evenwichtig en op verstaanbare wijze voor te lichten over haar aanbod en bestuursdocumenten openbaar te maken. 

Bij passieve openbaarheid vraag jij toegang tot documenten aan het stadsbestuur. Als burger heb je ook het recht om een bestuursinstantie te vragen om de openbaarmaking van bestuursdocumenten, hetzij door inzage, uitleg of een afschrift te geven.

Als inwoner van de stad Halen kan je rechtstreeks voorstellen doen aan de gemeenteraad. Dit kan op drie manieren: met een verzoekschrift aan de gemeenteraad, een voorstel aan de gemeenteraad en een verzoek tot het houden van een gemeentelijke volksraadpleging. Je kan ook bestuursdocumenten opvragen en inkijken. Het volledige participatiereglement is uiteraard ook ter inzage.

Organogram

Het organogram of organisatieschema van de stad Halen brengt in kaart hoe de organisatie precies in elkaar zit; welke afdelingen en diensten er bestaan en hoe deze en de medewerkers binnen elke afdeling of dienst ten opzichte van elkaar gerangschikt staan.

Op 1 januari 2019 is het Decreet Lokaal Bestuur in werking getreden, waarbij het OCMW geïntegreerd is in de gemeente, weliswaar nog steeds met een eigen werking. 

organogram algemeen & organogram grondgebiedzaken 

Jaarrekening stad Halen- OCMW - AGB

In uitvoering van het Decreet Lokaal Bestuur publiceren wij de jaarrekening van de stad Halen voor het jaar 2018. (publicatie 6-09-2019)

In uitvoering van het Decreet Lokaal Bestuur publiceren wij de jaarrekeningen voor het jaar 2019. (publicatie 6-07-2020) 

In uitvoering van het Decreet Lokaal Bestuur publiceren wij de jaarrekeningen voor het jaar 2020. (publicatie 9-08-2021). 

In uitvoering van het Decreet Lokaal Bestuur publiceren wij de jaarrekeningen voor het jaar 2021. (publicatie 20-07-2022). 

In uitvoering van het Decreet Lokaal Bestuur publiceren wij de jaarrekeningen voor het jaar 2022. (publicatie 19-07-2023). 

Beheersovereenkomst stad-OCMW

In uitvoering van het Decreet Lokaal Bestuur (meer bepaald art 196 § 2) is een beheersovereenkomst afgesloten tussen de stad en het OCMW om meer expertise te ontwikkelen en een betere dienstverlening voor de burger tegen een lagere kostprijs door bevordering van samenwerking tussen het stadsbestuur en OCMW-bestuur.

Meerjarenplan 2014-2019

In uitvoering van het Decreet Lokaal Bestuur publiceren het meerjarenplan 2014-2019.