Besluiten autonoom gemeentebedrijf

Hier kan je alle besluitenlijsten van het AGB vanaf januari 2019 raadplegen. Een besluitenlijst is een overzicht van de besluiten die tijdens een vergadering zijn genomen, met een korte samenvatting.

De bekendmaking van de lijst van besluiten gebeurt (vanaf 1 januari 2019) binnen de 10 dagen nadat ze genomen zijn.

Om een besluitenlijst te raadplegen, klik je op de datum van de zitting. Tussen haakjes wordt de datum vermeld waarop de besluitenlijst gepubliceerd werd op deze website.

Besluiten AGB 2019

4 februari 2019(publicatie 18-02-2019)
28 januari 2019(publicatie 18-02-2019)
21 januari 2019 - (publicatie 18-02-2019) 


Contactinformatie