Besluiten en beleidsdocumenten autonoom gemeentebedrijf

Hier kan je de besluitenlijsten van het AGB vanaf januari 2019 raadplegen. Een besluitenlijst is een overzicht van de besluiten die tijdens een vergadering zijn genomen, met een korte samenvatting. Om een besluitenlijst te raadplegen, klik je op de datum van de zitting.

De financiële resultaten van de activiteiten van het AGB vind je terug in de jaarrekening

Jaarrekening AGB 2018

Besluiten AGB 2019

11 maart 2019


Contactinformatie