Lokaal bestuur

Op 1 januari 2019 is het Decreet Lokaal Bestuur in werking getreden, waarin alle regels inzake de gemeente, het OCMW en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden samen zijn opgenomen. Het OCMW is dus geïntegreerd in de gemeente, weliswaar nog steeds met een eigen werking. Met dit decreet zet de overheid in op een hervorming en een vereenvoudiging van het bestuurlijk toezicht in de gemeente en een hogere mate van efficiëntie in de werking van het bestuur.

Om de overgang op 1 januari in goede banen te leiden, namen de gemeente en het OCMW op 1 augustus 2018 afscheid van hun secretaris en financieel beheerder. Sindsdien staat één algemeen directeur, Ingrid Vrancken, aan het hoofd van gemeente én OCMW en is één financieel directeur, Kristof Van Pottelbergh, verantwoordelijk voor beide organisaties.

Meer info over het Decreet Lokaal Bestuur vind je terug op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/strategische-projecten/decreet-lokaal-bestuur

De agenda's van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zijn te raadplegen via de raadpleegomgeving