Aanvraag digitale infoborden buiten

De digitale infoborden staan buiten opgesteld op de volgende locaties:

 • GC De Rietbron in Halen
 • Dorpsplein in Zelem
 • De Panoven in Loksbergen

De digitale infoborden worden gebruikt door OCMW en stad Halen voor:

 • Boodschappen in verband met de werking van de diensten en de dienstverlening van OCMW en stad Halen. 
 • Promoten van activiteiten of evenementen georganiseerd door OCMW en stad Halen of waaraan het OCMW en stad Halen haar medewerking verleent, hetzij financieel, hetzij door het ter beschikking stellen van personeel of materiaal. 
 • Informeren van inwoners bij acute ,situaties (bv. rampen, verkeersongelukken, wegwerkzaamheden, weerberichten, ...). 
 • Informatie van algemeen belang (bv. met betrekking tot gezondheid, preventie, veiligheid, ...).

Aanvraag

Verenigingen aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad kunnen een aanvraag doen om een eigen activiteit aan te kondigen via de digitale infoborden buiten die aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • de activiteit is publiek toegankelijk (activiteiten die enkel voor leden bedoeld zijn, komen niet in aanmerking);
 • de activiteit heeft een occasioneel karakter (vinden bv. niet wekelijks of maandelijks plaats);
 • de activiteit is informatief, socio-cultureel, caritatief, sportief en/of recreatief van aard;
 • de activiteit moet plaatsvinden in stad Halen of er een aantoonbaar verband mee hebben;
 • de activiteit heeft geen commercieel karakter buiten het ondersteunen van de goede werking van de vereniging. 

De aanvraag dient te gebeuren door middel van het voorziene aanvraagformulier: aanvraagformulier digitale infoschermen buiten

Tarieven

 • Per affiche/activiteit per buiten infoscherm(/locatie), moet een tarief van 25 euro betaald worden door de vereniging.
 • De vereniging kan ook opteren om per affiche/activiteit op de 3 buiten infoschermen (op de 3 betreffende locaties) tegelijk te publiceren voor een tarief van 60 euro.

Na de aanvraag wordt een factuur gestuurd naar de verantwoordelijke van de vereniging. Het niet betalen van dit bedrag heeft tot gevolg dat de publicatie en latere aanvragen geweigerd worden. Enkel het schepencollege kan uitzonderingen hierop toestaan.

Reglement digitale infoschermen buiten