Senioren

De laatste jaren werd het thema 'senioren' almaar belangrijker binnen de welzijnssector. De stad Halen wil hierop inspelen door enerzijds het lokaal dienstencentrum 'De Klapstoel' uit te bouwen en anderzijds een actief seniorenbeleid te realiseren over de vroegere dorpsgrenzen heen.

Daarom is het belangrijk ALLE, en niet alleen de georganiseerde senioren, te vertegenwoordigen en te bereiken en zo een brug te vormen tussen hen en het stadsbestuur. Belangrijke doelstellingen in het seniorenbeleid zijn:

  • de woonomstandigheden van senioren verbeteren, zowel in hun eigen woning qua comfort en veiligheid, als in de buurt of straat waar ze wonen,
  • de mobiliteit van senioren verbeteren,
  • de veiligheid op straat en de kwaliteit van de voet- en fietspaden en van het openbaar vervoer op punt houden,
  • de zelfredzaamheid verbeteren door het bekendmaken van verschillende diensten die hulp kunnen bieden, zoals het OCMW of de dienst Welzijn,
  • de levenskwaliteit verbeteren door het bekendmaken van speciale tarieven en financiële tegemoetkomingen zodat senioren met weinig financiële middelen toch nog een kwaliteitsvol leven kunnen leiden.

Het stadsbestuur en de stadsdiensten krijgen hiervoor de hulp van de seniorenverenigingen en van de Seniorenraad.

Voor een overzicht en alle info van deze verenigingen kan je een kijkje nemen in de brochure 'Seniorenverenigingen in Halen'.

Cover brochure seniorenverenigingen

Contactinformatie