Senioren

De laatste jaren is het thema 'senioren' als maar belangrijker geworden binnen de welzijnssector. De stad Halen wil hierop inspelen door enerzijds het lokaal dienstencentrum 'De Klapstoel' uit te bouwen en anderzijds een actief seniorenbeleid te realiseren over de vroegere dorpsgrenzen heen.

Daarom is het belangrijk ALLE senioren, en niet alleen de georganiseerde senioren, te vertegenwoordigen en te bereiken en zodoende een brug te vormen tussen hen en het stadsbestuur. Belangrijke doelstellingen in het seniorenbeleid zijn:

  • de woonomstandigheden van senioren verbeteren, zowel in hun eigen woning qua comfort en veiligheid, als in de buurt of straat waar ze wonen,
  • de mobiliteit van senioren verbeteren,
  • de veiligheid op straat en de kwaliteit van de voet- en fietspaden en van het openbaar vervoer op punt houden,
  • de zelfredzaamheid van senioren verbeteren door het bekendmaken van verschillende diensten die hulp kunnen bieden, zoals het OCMW of de dienst Welzijn,
  • de levenskwaliteit van senioren verbeteren door het bekendmaken van speciale tarieven en financiële tegemoetkomingen zodat senioren met weinig financiële middelen toch nog een kwaliteitsvol leven kunnen leiden.

Het stadsbestuur en de stadsdiensten krijgen hiervoor de hulp van de seniorenverenigingen die in onze stad actief zijn en van de Seniorenraad.

Voor een overzicht en alle info van deze verenigingen kan je een kijkje nemen in de 'Brochure seniorenverenigingen in Halen'.

De Seniorenraad geeft, in samenwerking met het stadsbestuur, elke 3 maanden het 'Seniorengazetje' uit, met tal van nuttige tips, info, verhalen en een activiteitenkalender voor senioren.

Cover brochure seniorenverenigingenCover seniorengazetje januari 2019


Contactinformatie