My enterprise

De beveiligde toepassing ‘My Enterprise’ van de FOD economie (de business versie van ‘mijn burgerprofiel’), geeft je onmiddellijke toegang tot je bedrijfsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Zo moet je je gegevens slechts éénmaal aanpassen in de Kruispuntbank, opdat alle overheidsdiensten en gebruikers van de KBO over de nieuwe informatie beschikken: contactgegevens, bankrekening, mandaten van de onderneming, adres, benaming, activiteiten …

Je  kan er heel wat van je gegevens gratis mee updaten in de KBO. Via deze link vind je per rechtsvorm voor welke gegevens dat gratis kan: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/my-enterprise.

De KBO-databank is het centrale punt voor de gegevens van jouw onderneming of vestigingseenheid en wordt gebruikt door verschillende overheidsdiensten zoals de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (RVA), Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ), Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV ), maar ook door gemeenten, politiediensten … Onjuiste of onvolledige gegevens kunnen dus leiden tot verkeerde conclusies bij overheidsdiensten en onnodige administratie en kosten met zich meebrengen. Zo loop je premies of subsidies mis als je gegevens niet correct zijn of betaal je bijvoorbeeld te veel belastingen.

Ook klanten of leveranciers kunnen je publiek toegankelijke gegevens gratis opzoeken in de Public Search-functie van de KBO. Als je gegevens in de KBO niet correct zijn of niet up-to-date zijn, geeft dat zeker geen goede indruk van je onderneming.

Aanmelden kan op verschillende manieren: https://idp.iamfas.belgium.be/fasui/s20e353319a37b8d609bef07a274091efda0435d34

Je krijgt automatisch een overzicht van de geregistreerde entiteiten waarvan je de gegevens mag raadplegen of aanpassen.

Het is ook mogelijk volmachten te geven, bijvoorbeeld aan je boekhouder.

 

Contactinformatie