Hygiëneattest

Het hygiëneattest bevestigt dat jouw zaak voldoet aan de hygiënische eisen. Je vraagt het attest aan:

 • bij de opening van een nieuwe zaak:
  • in een nieuwbouw,
  • als er een bestemmingswijziging van het onroerend goed plaatsvindt,
  • als de aard van de handelsactiviteit wijzigt,
  • als er in een bestaande horecazaak een verbouwing met bouwtoelating gebeurt, voor dat gedeelte waarop de bouwtoelating betrekking heeft.
 • bij heropening van een zaak:
  • als de zaak langer dan 1 jaar gesloten was,
  • als de bestemming is gewijzigd,
  • als er (ook binnen) veranderingswerken werden uitgevoerd.

Zolang je geen nieuwe aangifte voor de openingsbelasting nodig hebt, blijft het hygiëneattest geldig.

Procedure

Je vraagt het attest minimaal 15 dagen voor de opening van je horecazaak aan bij het stadsbestuur.

Contactinformatie