Cultuurraad

Algemene werking

De Cultuurraad adviseert het stadsbestuur in verband met het cultuurbeleid in Halen en helpt bij de realisatie ervan door 

  • culturele activiteiten te coördineren, overleg en samenwerking tot stand te brengen tussen verenigingen, diensten, instellingen en andere organisaties die actief zijn in de culturele sector, in de ruimste betekenis van het woord;
  • informatie en documentatie te verzamelen over het cultureel leven en de culturele behoeften in het werkingsgebied;
  • de inspraak van de brede bevolking te stimuleren bij de opbouw van het stedelijk cultuurbeleid;
  • de deelname van alle lagen van de bevolking aan het cultureel werk te bevorderen;
  • op de behoeften afgestemde initiatieven te nemen op het gebied van culturele animatie, de bevordering van het cultureel welzijn en de kaderopleiding;
  • het zelf organiseren van verschillende activiteiten zoals Erfgoeddag, Week van de Amateurkunsten, Vlaanderen Feest en Open Monumentendag.

Meer info over de werking van de Cultuurraad kan je terugvinden in het huishoudelijk reglement.

Samenstelling

De huidige Cultuurraad is een dynamische raad met een ruime vertegenwoordiging van de verschillende culturele sectoren. Ook de schepen van cultuur en deskundige cultuur  maken deel uit van de raad.

Voorzitter
Julien Lekens

Overige waarnemende leden
Sanne Stiers, deskundige cultuur 

Bestuursleden (9)
Micheline De Clerck, Gert Devroye, Dirk Menten, Valerie Nijns, Huguette Putseys, Linda Serdons, Marie-Jeanne Stroobants, Leo Vandingenen en Roger Vanoppen.

Raadsleden
De raadsleden zijn vertegenwoordigers van de volgende Halense cultuurverenigingen: Café Cuvée, Café Koletiv, Carnavalvereniging Ridders van de Kromme Elleboog, Crealok, De Butterflies, De Kerstvrienden Zelk, De Pastorie vzw, De Rutvrienden,  Ertsenrijk Feest, Ferm Zelk, Gezinsbond Zelem, Halense Zusterstadvrienden, Halense Heemkundige Kring Oppidum, Heemkring St. Jansdal Zelem, Imkervereniging Halen & Omstreken, Koninklijke Fanfare (K.F.) St. Lambertus Zelem, Koninklijke Harmonie De Koorgalmen, Koninklijke Nationale Strijders Bond (K.N.S.B.) Halen, Koninklijke Nationale Strijders Bond (K.N.S.B.) Zelem, Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde Halen, Koninklijk Verbond der Veteranen van Koning Leopold III,  Kunstkring Halen, Loksbergen Leeft, Maltmen vzw, Museum Slag der Zilveren Helmen, New Vocal Pop Group, Oudercomité De Regenboog Vrije Basisschool Loksbergen, Oudercomité Op Dreef Zelem, Oudercomité Ti Ta Tovenaar Vrije Basisschool Halen, Parochieraad Halen, Parochieraad Sint-Andreas Loksbergen, Parochieraad Zelem, Parochieteam Zelk, Reinvoart Museum Loksbergen, Reuzen Gilde Halen, Toneelkring De Ware Vrienden Loksbergen, Toneelkring Het Halens Volkstoneel, Velpense Kermisvrienden, ’t Visplatineeke, Vrienden van het Sint-Jansbergklooster van Zeelhem, Vrij en Vrouw Halen, Zangkoor August Cuppens Loksbergen, Zangkoor Gaudete Halen en Zelem Zomert.

Meer info over de samenstelling van de Cultuurraad kan je terugvinden in het huishoudelijk reglement.

Vergaderingen

De algemene vergadering van de Cultuurraad komt minimum eenmaal per jaar samen.
Het bestuur van de Cultuurraad komt tweemaandelijks samen.

Contactinformatie