Sluitingsuren en wekelijkse rustdag - kleinhandel

De kleinhandel is onderworpen aan een wetgeving die sluitingsuren en een wekelijkse rustdag oplegt. Op dit algemeen principe zijn er uitzonderingen. Diensten (horeca, kappers ...) zijn niet onderworpen aan deze wetgeving.

Wekelijkse rustdag

Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 05.00 u. of om 13.00 u. en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.

Tijdens die dag heeft de consument geen toegang tot de vestigingseenheid en is de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument verboden. Ook thuisleveringen mogen niet.

De wekelijkse rustdag moet gedurende minstens 6 maanden dezelfde blijven.

Je mag in eenzelfde jaar 15 keer een afwijking vragen op je wekelijkse rustdag, ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (wettelijke feestdagen, solden, feesten, ...) en ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten. Je vraagt hiervoor een goedkeuring aan bij het college van burgemeester en schepenen, via de dienst Lokale Economie.

Sluitingsuren

De handelaars moeten zich houden aan de wettelijke sluitingsuren. De meeste winkels (die gewoon overdag open zijn) moeten volgende sluitingsuren respecteren:

  • voor 05.00 u. en na 20.00 u.,
  • voor 05.00 u. en na 21.00 u. op vrijdag en de werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan. Als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de winkel de zaterdag daarvoor tot 21.00 u. openblijven.

Voor nachtwinkels en privébureaus voor telecommunicatie gelden uitzonderingen.
Er bestaan drie types van afwijkingen op de regelgeving over de wekelijkse rustdag en de openingsuren:

  • afwijkingen voor de handelsvorm,
  • afwijkingen bij bijzondere omstandigheden of beurzen en markten,
  • afwijkingen in toeristische gemeenten.

Alle info omtrent de uitzonderingen en afwijkingen vind je terug op de website van de FOD Economie.

 

BRON: https://economie.fgov.be/nl/themas/verkoop/reglementering/sluitingsuren-en-wekelijkse

Contactinformatie