Landbouwraad

Algemene werking

De Landbouwraad werkt een eigen landbouwbeleid uit voor het stadsbestuur, voert het uit en volgt het continu op. De concrete doelstellingen zijn onder meer:

 • de landbouwbelangen bundelen en coördineren
 • de gemeenschappelijke belangen van kleine en middelgrote boeren en tuinders van de stad verdedigen door onder meer voorlichting, studie, beroepsvorming, beleidsvoorstellen, acties, …
 • landbouwproblemen signaliseren en aanpakken; een nauwkeurige inventaris van de werkelijke toestand opmaken
 • ten alle tijde gesprekspartner zijn met de overheden (gemeentelijk, provinciaal, nationaal…)
 • de landbouwers vertegenwoordigen in de andere stedelijke raden
 • arbeidsplaatsen behouden en bijmaken
 • bedrijfszekerheid bevorderende initiatieven uitwerken (grondbank, opvolging, seizoenpacht, braakgronden, contractteelt, rampenvergoeding, grondbeleid, …)

De raad behartigt de belangen van de land- en tuinbouwers op stedelijk vlak, in open samenwerking met alle beroeps land- en tuinbouwers, deskundige raadgevers en de stad en bevordert de samenwerking tussen alle boeren en tuinders (georganiseerden en niet-georganiseerden) in de stad.

Samenstelling

De huidige landbouwraad is samengesteld uit een algemene vergadering, de raad van beheer en een dagelijks bestuur. Structureel is ze opgesplitst volgens de wijken Halen, Loksbergen, Zelem en Zelk. Elke wijk is vervolgens opgesplitst in de secties landbouw, fruitteelt, groenteteelt en intensieve veeteelt (pluim en varkens).

Leden dagelijks bestuur

 • Jef Frederikx, akkerbouw
 • Guy Cordonier, akkerbouw
 • Yvan Verhemeldonck, fruit/groente
 • Tony Jacobs, fruit/groente
 • Christ Van den Hoogen, veeteelt
 • Guillaume Decoster, veeteelt
 • Kristof Merckx, deskundige
 • Hilde Morren, deskundige