Jeugdraad

Algemene werkingLogo Halen Jeugdt

De Jeugdraad adviseert het stadsbestuur in verband met het reilen en zeilen van de Halense jeugd.
Meer info over de werking van de Jeugdraad kan je terugvinden in het huishoudelijk reglement.

Samenstelling

In de huidige Jeugdraad zetelen een hoop jonge gemotiveerde mensen (vertegenwoordigers van elk jeugdinitiatief en van de niet-georganiseerde jeugd), de schepen van jeugd en de jeugdconsulent.

Voorzitter
Koen Gemis

Secretaris
Stef Swartenbroekx

Schepen
Thomas Dubois

Jeugdconsulent
Bram Raymaekers

Raadsleden (16)
Sasha Clijnen, Marie Das, Ben Demulder, Anneleen Desaer, Dez Hennus, Anna Merckx, Kimberly Roosen, Sam Scheers, Mathias Schils, Mathieu Schots, Emily Timmermans, Mart Uten, Sarah Van Endert, Tom Verboven, Daan Vlekken en Sander Wendelen.

Meer info over de samenstelling van de Jeugdraad kan je terugvinden in het huishoudelijk reglement.

Vergaderingen

De Jeugdraad komt minstens 8 keer per jaar samen. De vergaderingen van de Jeugdraad zijn openbaar en dus voor iedereen vrij toegankelijk.

Stel je kandidaat voor deze adviesraad

Net als de gemeenteraad worden in 2019 ook de stedelijke adviesraden opnieuw samengesteld.

Ben je iemand met een gezonde aandacht voor onze jeugd, heb je expertise in relevante thema’s, ben je lid van een Halens(e) jeugdvereniging of jeugdclub en/of wil je het beleid stimuleren en adviseren rond maatregelen voor al wie jeugd-t in onze stad? Dan ben je meer dan welkom om je kandidaat te stellen om te zetelen in de Jeugdraad tijdens de nieuwe legislatuur!
Voor meer info omtrent de adviesraad kan je terecht bij onze jeugdconsulent.

Stel je kandidaat door het ingevulde en ondertekende aangifteformulier voor 1 maart 2019 af te geven aan het onthaal van het stadhuis of te mailen naar info@halen.be. De Jeugddienst neemt dan na 1 maart contact met je op