Stadswapen

Stadswapen Halen 1262Het oudste wapen van Halen werd als zegel gebruikt door de schepenen van 1262 tot de 17de eeuw en was van zilver met een dubbele adelaar.

 

 

 

 

 

 

 

Stadswapen Halen 1869Het schild dat in 1869 door Koninklijk Besluit aan Halen werd toegekend was een zilveren wapen met twee zwarte, toeziende leeuwen.

 

 

 

 

 

 

 


Stadswapen Halen 1904Ten tijde dat Zelem een autonome gemeente was, had ze ook haar eigen schild; toegekend bij Koninklijk Besluit in 1904: twee zwarte dwarsbalken en het vrijkwartier van goud met daarin twee zwarte dwarsbalken met een geblokte zoom van zilver en rood.

 

 

 

 

 


Stadswapen Halen 1989Het huidige stadswapen werd bij ministerieel besluit van 6 juni 1989 toegekend, vier jaren nadat Halen (opnieuw) de titel ‘stad’ verkreeg. Het wapen is gebaseerd op twee voormalige gemeentewapens: het eerste deel is van de oude gemeente Halen (in zilver een halve adelaar van sabel) en het tweede deel is van Zelem (in goud twee dwarsbalken van sabel en een blokzoom van zilver en van rood).

 

 

 

 

Bronnen:

  • Databank Heraldiek (Onroerend Erfgoed), geraadpleegd op 19-10-2018
  • Wapenboek van de provinciën en gemeenten van België, Max Servais, 1969

Contactinformatie