Europese handicapkaart of European Disability Card (EDC)

De European Disability Card (EDC) is een Europese handicapkaart waarmee je als persoon met een handicap voordelen kan genieten bij cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten. De kaart is geldig iBelgië en in zeven andere deelnemende Europese landen: Cyprus, Estland, Finland, Italië , Malta, Slovenië en Roemenië. De kaart is strikt persoonlijk en bewijst dat je een handicap hebt.

Logo EDC

Voorwaarden

Je kan de kaart aanvragen als je erkend bent als persoon met een handicap door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Ook als je een tegemoetkoming of voordeel krijgt van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, kan je recht hebben op de European Disability Card.

ERKEND DOOR HET VAPH

Meerderjarig

 • Je kreeg een toewijzing of een terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget.
 • Je hebt een hulpmiddelendossier bij het VAPH: je kreeg een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of aanpassingen van jouw woning of jouw wagen.
 • Je kreeg in het verleden een goedkeuring voor hulp bij opleiding en tewerkstelling. Omdat de hulp bij opleiding en tewerkstelling ondertussen is overgeheveld naar de VDAB betekent dit wel dat je jouw aanvraag bij het VAPH voor tewerkstellingsbevorderende maatregelen vóór 1 oktober 2008 indiende.
 • Je kreeg in het verleden een goedkeuring van het VAPH voor een of meerdere zorgvormen (thuisbegeleiding, begeleid wonen, dagcentrum, tehuis niet-werkenden, ...) maar je hebt hier nooit gebruik van gemaakt en je hebt jezelf ook nooit geregistreerd op de Centrale Registratie van Zorgvragen. Dat betekent dat je wel erkend bent als persoon met een handicap, maar dat er in het kader van de transitie persoonsvolgende financiering, jou geen persoonsvolgend budget werd toegewezen.

Als je gebruik maakt van rechtstreeks toegankelijke hulp (RtH) van het VAPH, dan kan je de kaart enkel aanvragen in bovenstaande gevallen. Je beschikt dan over een dossiernummer bij het VAPH.

Minderjarig

 • Minderjarigen die beschikken over een goedgekeurd en geldig indicatiestellingsverslag van de intersectorale toegangspoort, met inbegrip van minstens 1 typemodule voor personen met een handicap (IMB, zorg, PAB).
 • Minderjarigen met een handicap die een jeugdhulpbeslissing via de intersectorale toegangspoort van Jongerenwelzijn kregen. Ze moeten dan wel gebruik maken van een multifunctioneel centrum, over een persoonlijke-assistentiebudget beschikken of een jeugdhulpbeslissing voor hulpmiddelen hebben.
 • Minderjarigen met een handicap, die vóór de Integrale Jeugdhulp van start ging (1 maart 2014), al een goedkeuring voor zorg, persoonlijk assistentiebudget (PAB) of hulpmiddelen kregen bij het VAPH, ongeacht of ze ooit gebruik maakten van een zorgvorm of het PAB.

TEGEMOETKOMING OF VOORDEEL VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID 

Je komt in aanmerking voor de European Disability Card (EDC) als

 • je voor jouw kind met een handicap een bijkomende kinderbijslag ontvangt,
 • je een inkomensvervangende en/of een integratietegemoetkoming ontvangt,
 • je in het bezit bent van een parkeerkaart voor personen met een handicap,
 • je een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) ontvangt.

Procedure

DE EUROPEAN DISABILITY CARD (EDC) AANVRAGEN

 • Als je erkend bent door het VAPH, kan je de kaart aanvragen bij het VAPH. Je kan deze kaart enkel digitaal aanvragen via het digitale loket 'Mijn VAPH'. In jouw persoonlijk dossier ga ja naar de tab 'EDC' waarna je op de tekst 'vraag een nieuwe kaart aan' klikt. De kaart wordt dan aangemaakt en met de post naar jouw persoonlijk adres verstuurd.

 • Indien je erkend bent door het VAPH, maar geen toegang hebt tot internet of 'Mijn VAPH' met een eID kaartlezer, kan het provinciaal kantoor van het VAPH deze aanvraag voor jou indienen via het digitale loket 'Mijn VAPH'.

 • Als je een tegemoetkoming of voordeel krijgt van de FOD Sociale Zekerheid, dan kan je de kaart aanvragen via het online contactformulier van de Directie-Generaal voor Personen met een Handicap.

De totale verwerkingstijd, van VAPH aanvraag tot het afleveren van de kaart, neemt in totaal een 30-tal dagen in beslag. De aanvraag wordt, na het VAPH, ook nog verder gecheckt door de FOD en vervolgens verwerkt door het bedrijf dat de kaarten maakt.

DE EUROPEAN DISABILITY CARD (EDC) GEBRUIKEN

Met de European Disability Card (EDC) kan je bij de deelnemende partners (musea, pretparken, toeristische verblijven, …) genieten van bepaalde maatregelen om jouw bezoek te vergemakkelijken (kortingen, brochures in eenvoudige taal, vlottere toegang tot attracties, assistentie, gespecialiseerde gidsen, ...). Neem contact op met de organisator van de plaats die je bezoekt of raadpleeg de website van de organisatie om te weten welke voordelen je als kaarthouder geniet.

Ook het stadsbestuur van Halen is een deelnemende partner, hetgeen betekent dat je als persoon met een handicap voordelen kan genieten bij cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten georganiseerd door de stad Halen.

Bedrag

De kaart is gratis. Bij diefstal of verlies heb je recht op één gratis duplicaat.